Comodo Kids’ Silicone Grip Socks – Navy/Navy, NAVY/NAVY